Wcale nieśmieszna ta komedia...

October 19, 2015

„W życia wędrówce, na połowie czasu

Straciwszy z oczu szlak niemylnej drogi,

W głębi ciemnego znalazłem się lasu.

Jak ciężko słowem opisać ten srogi

Bór, owe stromych puszcz pustynne dzicze,

Co mię dziś jeszcze nabawiają trwogi...“

 

Każdy przeciętny licealista zaczynał w ten sposób czytanie „Piekła“ łudząc się, że dotrwa do „Czyśćca“ w miarę nadążając za treścią. Nie pamiętam już, czy obowiązkowe były wszystkie trzy części, ale pamiętam dobrze, że podchodziłem kilka razy do „Piekła“, ponieważ po kilku stronach percepcja, jaką wówczas miałem, kończyła się bezpowrotnie. Ostatecznie zmęczyłem pierwszą część „Boskiej Komedii“, przy czym nie mogłem się uwolnić od uporczywej wizualizacji, w której autor wraz z Wergiliuszem po prostu spacerują sobie po podziemnych korytarzach i oglądają, to co oglądają jak film. Albo jak podróż wagonikiem w tematycznym parku rozrywki. 

Dante Alighieri pozostał zatem w mojej świadomości sprawcą mojej kilkudniowej katorgi przez szereg lat. Dopiero niedawno, w głównej mierze po lekturze „Inferno“ i po kilku wizytach we Florencji sprawy przyjęły inny zgoła obrót.

 

W owej Florencji w maju 1265 roku urodził się Dante. Jako takich nazwisk nie używano, niemniej jednak dzięki żonie pradziada Dantego, jego rodzina otrzymała imię Alighiero. Pradziad ten, zwany Cacciaguidą był pasowany na rycerza przez cesarza Konrada III i zginął podczas wyprawy krzyżowej.

 

Chociaż Dante większość wysiłku poświęcał sztuce i filozofii, ponadto nieodwzajemnionej miłości do Beatrycze (najpewniej córki Folca Portinari), to jednak nieujarzmiona energia pchnęłą go również w stronę życia politycznego. A ta była dość zawiła. Na przełomie XII i XIII wieku na terenie Włoch trwał pełzający, okresowo zaostrzający się spór zwolenników cesarza (wówczas Fryderyka II) ze zwolennikami władzy papieskiej (Bonifacy VIII). Gwelfowie przeciwstawiali się władzy cesarskiej na rzecz Państwa Kościelnego. Natomiast Gibelini uważali się za stronników władzy cesarskiej. Poszczególne miasta toskańskie pozostawały w strefie wpływów którejś z opcji. Florencja należała go Gwelfów. Skłaniali się oni raczej do cechowego mieszczaństwa, niż do arystokracji feudalnej (Gibelini). Dante zdecydowanie był Gwelfem.

Wśród samych Gwelfów istniał podział na Czarnych i Białych. Czarni byli oddani papieżowi, Biali optowali za ugodą z cesarzem. A działo się to w chwili, gdy Toskania stała sie łakomym kąskiem zarówno dla Niemców, jak i dla Kurii Rzymskiej.

Dante Alighieri przyłączył się do Białych.

Koleje losu sprawiły, że Czarni przejęli całą władzę we Florencji i los zgotowany dla Białych nie był specjalnie szczodry. Pierwszym wyrokiem na Dantego (1302) była wysoka grzywna , dwuletnie wygnanie i odsunięcie na zawsze od urzędów publicznych. W sentencji wyroku pojawiły się argumenty o wrogim stosunku do Kościoła. Na kanwie drugiego wyroku Danteo zostałby spalony żywcem, gdyby tylko schwytały go władze komunalne Florencji.

Dante, który „napędził“ na powrót ludzi do kościołów wystraszonych wizją piekła, pozostawał zatem na wygnaniu, bez możliwości powrotu do Florencji z powodu jego antykościelnych zarzutów.

Ale od początku wygnania do ukończenia „Boskiej komedii“ minęło prawie dwadzieścia lat i w istocie największe swoje dzieło Dante stworzył na obczyźnie.

Po latach tułania się po dworach osiadł w końcu u Gwidona Novello dl Pontello w Rawennie. Tam zmarł 14 września 1321. I tam w kościele Franciszkanów mieści się jego grób. Choć pewne dokumenty wskazują, że w XVI wieku kości Dantego przeniesiono do Florencji, i że palce maczał w tym Michał Anioł. Oficjalnie Florencja wystawiła mu nagrobek w kościele Santa Croce w 1831 roku, obok pomników Galileusza, Michała Anioła i Machiavellego.

 

Na via Dante Alighieri 9 mieści się grobowiec Dantego.

 

 

 

800 metrów stąd, czyli około 10 minut spacerem przy ulicy via di Roma mieści się Museo d’Arte della Citta di Ravenna.

Stamtąd 8 listopada o 9.30 ruszy XVII międzynarodowy maraton w Rawennie. I my tam będziemy, oczywiście z numerami startowymi na piersi.

 

 

Please reload

Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recent Posts

April 10, 2016

September 15, 2015

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Twitter Clean
  • w-facebook

​© 2015 by Dottori Corrono Opole, created with Wix.com